De tre sorte mænd

Ved Bovbjerg husere tre sorte mænd. Det er gengangere, der som straf
for en frygtelig forbrydelse skal varsle om død og ulykke, lige til verden går
under. Møder man dem, gælder det om at vare sin mund, for råber man dem
an, går det én ilde.

Når det om natten stormer fra vest, sker det at man kan se tre sorte mænd,
der bærer noget mellem sig. Mændene kommer ud fra Bovbjerget og går ned
mod havet, hvor de forsvinder. De bringer varsel om, at mennesker skal
omkomme dér på kysten under samme storm.

Mange har igennem tiderne mødt de tre ulykkesfugle, og varslet slå aldrig fejl.
Hvis man ikke selv fortager sig noget når man møder de tre sorte mænd, gør de
ikke fortræd. Men hvis nogen vover at råbe dem an, går det vedkommende ilde.
En gammel fisker gjorde forsøget, og ham forvildede de, så han ikke kunne finde
hjem den nat. Den gamle mand blev aldrig helt normal efter mødet med de tre
sorte mænd.

Årsagen til de sorte mænds varselsgang skulle være en gammel guldskat. I en del
af Bovbjerg, der kaldes Ormehøjen, lå en guldskat begravet. Højen er for længst
skredet i vandet, og da skatten aldrig er blevet fundet, er den altså også endt i havet.

Skatten blev begravet af en engelsk kongesøn i middelalderen. Prinsen var passager
på et skib, der strandede ud for Bovbjerg. Prinsen og skibsdrengen var de eneste,der
reddede sig i land. Skibsskrinet fyldt med guldmønter, fik de også med i land. Prisen
og skibsdrengen nåede lige akkurat at grave skrinet ned i Ormehøj, inden de blev
fundet af 3 vestjyder. Vestjyderne dræbte de to mænd for at røve deres gods. Men
de tre mordere blev skuffede, for ingen af de skibsbrudne have noget på sig. Jyderne
fandt aldrig ud af, at de fremmede faktisk havde haft n kæmpe skat med sig.

Det er stadig en gåde, hvordan det overhovedet er blevet kendt, at der har ligget en skat i
Ormehøj. Men sagnet skulle være sandt, for det hænder, at folk efter en storm har fundet
enkelte guldmønter på stranden.

Som straf for drabet kom de tre jyder til at spøge efter deres død, og mange mener, at de
skal gå med varsel, så længe verden består.

Kilde: Spøgelser og sagn fra dansk natur, bind 1, Gorm Benzon, 2000