English flagDanish flag

10. december

Kender du Danmark... også de mindre kendte steder?
Skamlingsbanken er skønt placeret med udsigt over Lillebælt.
 
Skamlingvej 123
6093 Sjølund

Skamlingsbanken

Skamlingsbanken er en 2-3 km lang randmoræne i Sydjylland mellem Kolding og Hejlsminde. Dens top Højskamling, hvorfra man kan se langt ud over det meget kuperede område, var med sine 113 m o.h. det højeste punkt i det historiske Sønderjylland. Banken ligger i Vejstrup Sogn, som hørte til Hertugdømmet Slesvig, men var et af dem, der ved fredsslutningen efter krigen i 1864 blev indlemmet i Kongeriget Danmark. Sognet kom således ikke under preussisk styre frem til Genforeningen i 1920 og hører derfor ikke til Sønderjylland efter den nutidige definition.

Siden 1843 har Skamlingsbanken været ramme om en række store folkemøder. Mange fremtrædende personer har holdt taler her, bl.a. N.F.S. Grundtvig, Laurids Skau og Orla Lehmann. Siden 1998 er der afholdt årlige gratis operakoncerter med op til 30.000 tilhørere.

Besøgscenter

I dag er Skamlingsbanken først og fremmest et naturskønt udflugtsmål med flot udsigt over Lillebælt og de omgivende landskaber.
Området er skabt under sidste istid, hvor en gletscher trængte op gennem Lillebælt fra sydøst, skubbende en mægtig vold af sten, grus og ler foran sig. Den standsede ved Skamling, efterladende sig det markante morænelandskab med stejle bakker og slugter.
Skråningerne har gennem tiden været brugt til græsning og høslæt og byder på typiske overdrevsplanter som lav tidsel, tornblad og knopurt. I pavillonen ved P-pladsen er både kultur- og naturhistorien om Skamling grundigt belyst.
Skamlingsbanken bruges ikke længere til store folkemøder, men tiltrækker titusinder ved den årlige operafest i august. Desuden er restauranten egnens traditionsrige fest- og mødested samt et populært turistmål.

Talerstolen

Skamlingbankens talerstol er en 14-15 store granitsten placeret i en form som en stensætning, hvor forsidestenen er en stor udhugget granitsten med motiver lavet af Lorenz Frølich, og selve udhugningen er udført af Niels Larsen Stevns. Ved Sankt Hans mødet i 1902 besluttedes at rejse denne talerstol og året efter, den 24. juni 1903 var den klar til indvielse. På talerstolens forside er to løver, Hertugdømmet Slesvigs gamle våbenbillede, kronet af det danske rigsvåbens ni hjerter. Derudover er Thors hammer Mjølner afbilledet, fordi den kun anvendtes i den gode sags tjeneste, og i denne to fisk som symbol på kristendommens sejr over hedenskabet. Der er også afbilledet en Lærke, på talerstolen, fordi den var et tegn på ”folkesangens dragende magt”. Den store sten til højre for talerstolens forside har følgende Grundtvig citat indhugget;