English flagDanish flag

BB-Hotels Julekalender
2023

1. december - svar
Kender du de danske øer - også de mindre kendte?
Svar: Hindø
Julekalender Svar Hindø
Hindø Bro julekalender svar
Hindø, der er den eneste beboede ø i de vestjyske fjorde, har været beboet gennem mange hundrede år. Øen har tidligere været drevet som et landbrug med ca. 20 hektar dyrkbar jord. Øens beboere har desuden levet af fiskeri og høstning af rørskoven.

I slutningen af 1970erne ophørte landbrugsdriften helt.

Da Hindø blev fredet i 1990, forsvandt både landbrugs- og bopælspligten på øen, så det tidligere stuehus benyttes nu som fritidshus. I fredningsbestemmelserne stod der, at øen ikke må dyrkes, men skal ligge hen som enge eller overdrev.

Efterhånden som nåletræerne gennem årene dør ud, må der genplantes løvtræer i skoven omkring bygningerne.

For at bevare de åbne strandenge skal øen søges afgræsset.

For øjeblikket afgræsses øen af får og islandske heste, der tilses af opsynsmanden.
Hindø fiskerhuset. julekalender svar
Hindøbroen, der med sine 320 meter er Danmarks tyvendelængste bro, blev opført i 2018 som erstatning for den gamle betondæmning. Brobelægningen er udført i egetræ og står på syv meter lange pæle af azobetræ, der kan holde i flere århundreder, også selvom de står under vand.

Tidligere måtte man sejle til øen eller benytte et vadested nord for det nuværende brofæste. I 1960 blev Hindø landfast via betondæmningen, som blev opført med vandgennemstrømning. Den nye bro åbner dog også op for sejlads under broen med kano, kajak og mindre robåde. Passagen er såmænd også blevet godt modtaget af fjordens majestætiske svaner, som flittigt krydser under broen.
Julekalender spørgsmål 1. dec.
Hindø er privatejet, og der er kun adgang for motorkøretøjer efter aftale med øens ejer eller opsynsmanden.

Gående har adgang til øen via broen. Herfra har man kun én mulighed – at fortsætte ca. 1½ km ad grusvejen gennem rørskoven på begge sider, indtil man kommer til en lille betonbro, der fører over de tidligere ørreddamme.

Gående kan herefter benytte de afmærkede vandrestier, der fører i god afstand udenom Hindøgården. Den ro, man mærker på turen, er nærmest magisk, og følger man stierne rundt langs øens periferi, kan man mod nord fange et glimt af Stadil Kirkes hvide tårn, mens der mod vest og syd er udsigt til klitterne ved Vesterhavet samt Holmsland og Ringkøbing.

Nord for fiskerhuset er der en lille sandbadestrand med anløbsbro for mindre både. Her er der mulighed for at bade i det klareste vand, da Stadil Fjord er en af de reneste søer i Danmark.
Kilde-billeder: https://www.hindoe-da.net/ - Google