English flagDanish flag

BB-Hotels Julekalender
2023

11. december - svar
Kender du de danske øer - også de mindre kendte?
Svar: Endelave
Julekalender Svar Endelave
Endelave-julekalender historie
Endelave er en 13,2 km² stor moræneø med store marineområder i det sydlige Kattegat.
Ca. 1/3 af øen består af skov, hede og overdrev, mens øen domineres af opdyrket land primært i syd og vest.
Midt på øen ligger det højeste punkt, Snekkebjerg, som er 7,8 meter højt.
Endelave blev i 1970 en del af Horsens Kommune – nu med eget postnummer (8789).
Endelave særegner sig ved at have en stor naturmæssig diversitet, som man kan bruge dage (og uger) på at udforske.
Plante, dyre- og fuglelivet er mangfoldigt og gør sig ekstra godt med havet omkransende til alle sider.

Endelave er kendt for sine vilde kaniner og er en af Danmarks største kaninlokaliteter. Antallet af kaniner svinger, men i de perioder, hvor der er flest kaniner, kan man se dem overalt, og det sætter et ganske særligt præg på øen. Kaninerne på Endelave er indført til øen i 1920erne, og har været her lige siden.
Endelave-julekalender historie
Kystområderne omkring Endelave har uforstyrrede strandenge og lavvandede havområder, der er rige på fugleliv. Ofte raster store flokke af ænder i havområderne nord og nordvest for øen, og ved Flasken kan ses vadefugle i tusindvis.
Endelave med det omkringliggende hav er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Det betyder, at der skal vises ekstra hensyn og specielt i ynglesæsonen.

Af større pattedyr findes både rådyr og ræve på Endelave. Ræven har flere gange været udryddet på øen, men i isvintre kommer nye ræve over isen fra fastlandet.
Flere forholdsvis almindelige dyr fra den danske fauna findes slet ikke på Endelave, som eksempelvis hugorme og muldvarpe.

I øjeblikket er der ca. 155 fastboende på øen. De kaldes ”endelavitter”.
Derudover er der ca. 100 ejere af sommerhuse og fritidsboliger på øen, hvor mange af dem bruger deres huse en stor del af året.
I sommermånederne, ferier og helligdage mangedobles antallet af mennesker på øen.
Julekalender spørgsmål 11. dec.
Du har nok hørt om Caminoen – altså, den lange pilgrimsrute med afslutning i Santiago de Compostela. På Endelave kan du følge den afmærkede vandrerute Kaninoen på 21 km, som tager dig forbi flere af kaninernes foretrukne levesteder langs kysten.

Synes du de 21 kilometer er lige i overkanten? Fortvivl ej. Du har også muligheden for at drage ud på mini-kaninoen på 12 kilometer eller på den røde kaninrute på 3 km. Der er nemlig tre afmærkede vandreruter på Endelave, så du skal bare vælge din farve og begive dig ud på eventyr.
Kilde-billeder: oenendelave.dk