English flagDanish flag

BB-Hotels Julekalender
2022

24. december - svar
Så blev det tid til sidste svar i dette års julekalender. 
Vi  håber du har fundet det sjovt at gætte med.
Stort, tillykke, til alle vinderne som kan ses på hjemmesiden
Husk, i morgen trækker vi den sidste vinder samt den store hovedpræmie.
Kender du de danske kunstmalere - også det mindre kendte?
Maleriet: Udsigt over Gudhjem
Svar: Karl Isakson
Karl Isakson 
1878-1922
Karl Isakson var en svensk-dansk maler; født i Stockholm og bosat i Danmark fra 1902. Det er især på baggrund af hans malerier fra Christiansø, at Isakson regnes blandt modernismens fædre i Danmark, og i Landskab ved "Mindet" (1911, Statens Museum for Kunst) ses påvirkningen fra Cézanne såvel i koloritten som i de præcise parallelle strøg.

I årene forud for sin elevtid på kunstakademiet i Stockholm 1897-1902 arbejdede Karl Isakson som assistent for Carl Larsson ved udsmykningen af Nationalmuseum i Stockholm. I 1902 kom han under en Italiensrejse i forbindelse med Kristian Zahrtmann, som blev hans lærer og åbnede hans øjne for den nye franske kunst og især Cézannes kunst. På Zarthmanns skole stiftede han bekendtskab med en række unge kunstnere, der var centrale for modernismens gennembrud i det danske maleri.
Kirkegård på Christiansø
På Christiansø fandt han fra 1911 en motivverden i bastionerne, der både koloristisk og formmæssigt stemte overens med hans intentioner med maleriet, selvom han også i atelieret i København malede opstillinger og modelbilleder, hvor han afprøvede de nye teorier. 

Efter et ophold i Paris i 1914, hvor han var elev af Henry Le Fauconnier og André Dunoyer de Segonzac, udvikledes hans maleri sig væk fra den teoretiske kubisme og hen imod et mere nordisk præget maleri, hvor hans temperament og stadige psykiske uligevægt satte sine spor.
Opstilling med hyacint, frugter, blå skål
Da Christiansø under 1. Verdenskrig blev erklæret for militært område og lukket for udlændinge, medførte det et voldsomt afbræk i hans kunst og fremkaldte en nervesvækkelse, der forfulgte ham resten af livet. I disse år malede han således på den ene side lyse og indtagende skildringer fra Bornholm og Christiansø, fx Udsigt over Gudhjem (1921, Bornholms Kunstmuseum), samtidig med, at han i dybeste hemmelighed arbejdede med en række religiøse billeder, hvor han kredsede omkring temaerne død og opstandelse.

I sin levetid udstillede Isakson kun sjældent, og kendskabet til hans kunst blev først større efter mindeudstillingen på Statens Museum for Kunst i København og på Liljevalchs i Stockholm i 1922.
Kilde-billeder: Bornholms Kunstmuseum/Den Store Lex/Open.smk./Wikipedia