English flagDanish flag

BB-Hotels Julekalender
2022

22. december - svar
Kender du de danske kunstmalere - også det mindre kendte?
Maleriet: Portræt af Adam Oehlenschlæger
Svar: Lars Hansen
Lars Hansen 1813-1872
Selvportræt
Lars Hansen var født på Bornholm og var søn af fisker og sømand Hans Tobiassen. Trods faderens fattige kår kom han til København og blev fra 1828 uddannet som håndværksmaler og på Kunstakademiet, fik privatundervisning hos J.L. Lund og malede portrætter af embeds- og adelsfolk. 
1841-61 virkede han som portrætmaler i Sverige, hvor han de første år drev en privat malerskole i Göteborg. 

Lars Hansen boede 1863-68 i Rom, hvor han som "Gamle Hansen" var del af den skandinaviske kunstnerkoloni.
Malerskolen i Göteborg
Det var hans visioner om et kommende kunstmuseum på Bornholm, der førte til, at han i 1871 testamenterede sin ikke ubetydelige formue til opførelsen af et museum og en teknisk skole i Rønne.

Lars Hansen ønskede nemlig uddannelse såvel som kulturel opdragelse af øens borgere, og han donerede også sine egne værker til det kommende museum.
 Portræt af svensk Provstedatter
Blandt Lars Hansens kendteste værker er portrætterne af Adam Oehlenschläger, et portræt af den svenske prins Karl, den senere kong Karl 15.,  samt Malerskolen i Göteborg, Selvportræt og Vesuv set fra Sorrento, der sammen med mange andre af hans billeder findes på Bornholms Kunstmuseum.
Kilde-billeder: Bornholms Kunstmuseum/Den Store Lex/Wikipedia