English flagDanish flag

BB-Hotels Julekalender
2023

17. december - svar
Kender du de danske øer - også de mindre kendte?
Svar: Brandsø
Julekalender Svar Brandsø
Brandsoe-julekalender historie
Brandsø i Lillebælt er en af Danmarks 406 øer. Brandsø er en meget lille ø, som tilhører Wedellsborg Gods. Den er kun godt 2 km2
stor, har haft 11 beboede ejendomme og en
indbyggerskare på 65 beboere, da antallet var højest.

I 1912 var der en lille skole med en lærerinde og seks elever. I 1965 bor der kun 7 mennesker, i 1970 er øen ubeboet. Der er nu seks tilbageblevne huse, der lejes ud til sommerbeboelse.

Øen består af lave morænebakker med klinter.
Omkring midt på øen ligger der en mose, hvor der er op til 4 m. tykke lag af spagnumtørv (jordforbedringsmiddel og et dyrkningssubstrat).
Mod øst er noget ældre løvskov.
Brandsoe-julekalender historie
Resten af Brandsø har været intensivt drevet med juletræsproduktion, dette er afviklet nu.
Rundt om alle huse og gårde er der nu græsarealer.

På Brandsø vil man opleve artsrige, græssede våde og tørre enge, en sjælden mose, mange forskellige fugle.
Ved held kan man se en flok krondyr, hjorte eller andre vilde græssende dyr.
Disse vilde dyr, krondyr og hjorte, vil sørge for at holde beplantningen nede, hvorpå lyset kan trænge igennem.
Dette vil sikre øen som en værdifuld ynglelokalitet for mange fuglearter, samt det vil sikre levevilkårene for engenes mange planter.

Julekalender spørgsmål 17. dec.
Offentligheden har fortsat adgang til Brandsø efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Dvs. at man frit kan gå i land og færdes på størstedelen af øen, da den vil være udyrket.

Der er  ingen etableret turbåd til Brandsø. 

Den er et populært sted for SUP, kajakroere og andre sejlende med både.

Der er en lejrplads på Brandsø.
Men der skal søges om tilladelse på godset til overnatning.
Der er ingen mulighed for indkøb på Brandsø.

Kilde-billeder: Rundt i Danmark