English flagDanish flag

15. december

Kender du Danmark... også de mindre kendte steder?
Det Geografisk Knudepunkt, 100 meter syd for Slusegården,
 
3720 Aakirkeby

Slusegård-området

Slusegård-området er et strandoverdrev med lave klitter, hvor der i jernalderen lå en stor begravelsesplads.

De gamle havbakker været beboet, og i en længere årrække fra 1958 til 1964 blev der foretaget grundige udgravninger af 1400 grave fra jernalderen.

Den daværende Tronfølger Margrethe deltog i udgravningerne i 1962 og 1964.

Skæringspunktet

En granitsten i klitterne markerer skæringspunktet for 55 nordlige breddegrad og 15 østlige længdegrad, som er dansk normaltid også kaldet Gudhjemme tid.

Det eneste sted i Danmark, hvor klokken er 12, når den er 12.

Vandmølle

Øle Å løber gennem en slugt af skifer, hvori der bl.a. kan ses aftryk af mindre dyr, graptoliter. I ådalen ligger en velbevaret vandmølle med dæmninger fra omkring år 1800, og et ørredhus som blev brugt til fangst af gydeørred.

I Østre Sømarken er et lille fiskerleje, Bakkerne Havn, med bl.a. røgeri og fiskerhuse.

Slusegård-området er fredet for at sikre vandmølleanlægget og offentlighedens adgang til møllen og til stranden.

Området er privatejet.