English flagDanish flag

9. december

Kender du Danmark... også de mindre kendte steder?
Hals Kirkeruin.
Her stod Hals Kirke - den blev dækket af sandflugt, da alle træerne blev fældet og brugt til brændsel.

 
Hals Kirkevej 2, 
9940 Læsø

Hals Kirketomt

Den delvis synlige tomt efter Hals Kirke, der blev nedrevet ca. år 1800, indikerer, at kirken var opført som en tegl bygning i gotisk stil, muligvis senere end Vesterø og Byrum Kirker. Der vides ikke meget om tilblivelsen af Hals Kirke, men dens tårn, der fungerede som sømærke frem til kirkens nedbrydning, er antageligvis en tilbygning af senmiddelalderlig oprindelse.

Sandflugten

Sandflugten og de omfattende skovrydninger forårsagede i løbet af senmiddelalderen og renæssancen (ca. 1536-ca. 1650) store problemer i Hals Sogn, og i år 1600 blev det indberettet om sognet, at »Fast meget udaf Sand skal være fordærvet og ødelagt, saa at Sognepræsten der sammesteds stedse ikke har, hvormed han sig underholde kan«. Kirken forfaldt, og de sidste gudstjenester blev holdt ca. 1720. I dag er kirketomten og kirkegården bevaret som et fredet fortidsminde.

Landskabet

Arealerne omkring Hals Kirketomt består som på resten af Læsø af marine aflejringer. Herover ligger et lag flyvesand fra den store sandflugt i 15-1700 tallet. Området er ikke særlig kuperet, men længere mod øst ses karakteristiske sandflugts klitter.