English flagDanish flagGerman flag

Ofte stil­lede spørgs­mål

Er prisen pr. person eller for værelset?

Alle priser du ser på bbhotels.dk er for værelset.

Hvornår serveres der morgen­­mad?

Morgenmaden serveres i hotel­lets kan­tine fra kl. 06:30 - 09:30 alle ugens dage.

Kan jeg få morgen­mad før 6:30?

Desværre, der er ikke mulig­hed for tid­li­gere morgen­mad. Du er vel­kom­men til selv at tage mad med og be­nytte gæste­køle­skabet på hotellet.

Hvad inde­holder morgen­maden?

Morgenbrød | Croissant | Rugbrød | Marme­lade | Ost | Spege­pølse | Æg |
Smør | Corn­flakes | Yog­hurt | Mysli | Mælk | Juice | Kaffe | Te

Kan jeg tjekke ind før kl. 13:00?

Nej, men du er altid vel­kom­men til at sætte din baga­ge på hotellet.

Kan jeg blive på værel­set efter kl. 11:00 på af­rejse­dagen?

Nej, værelset skal for­lades senest kl. 11:00 på af­rejse­dagen, men du er vel­kom­men til at op­holde dig i kan­tinen.

Hvor sent kan jeg an­komme til hotellet?

Der er ikke noget senest tids­punkt, da du ikke skal tjekke ind. Du skal bare bruge din dør­kode ved hoved­døren og værelses­døren.

Skal jeg selv have hånd­klæder med?

Nej, der er ét hånd­klæde pr. seng på værelset.

Skal jeg selv have senge­linned med?

Nej, alle vores senge redt med aller­gi­ker ven­ligt senge­linned.

Skal jeg selv have sham­poo med?

Ja, det eneste sæbe der er på bade­værel­set er hånd­sæbe.

Må jeg med­bringe kæle­dyr på BB‑Hotels?

Nej, kæledyr må ikke med­bringes, da hotel­lerne er klassi­fi­ceret som allergi­fri.

Må jeg ryge på BB‑Hotels?

Nej, hotellet er røg­frit. Dette gælder des­uden også e-cigaretter. Se mere om vores hotel­regler.

Hvordan hånd­terer BB‑Hotels COVID‑19?

BB-Hotels er stadig åbent og føl­ger Sund­heds­styrel­sens ret­nings­linjer og an­be­fa­linger nøje i for­hold til at mindske smitte­spred­ningen. Ren­gøring er skærpet og der er er sat sta­tioner med hånd­sprit op.

Husk at holde god afstand samt krav om brug af mundbind eller visir i hotellernes kantine – dog ikke, når du sidder ned.

Desuden opfordrer vi alle gæster til at vise hensyn til de andre gæster på hotellet og vores medarbejdere. Tak!

Kan jeg ændre min booking?

Desværre kan du ikke ændre din booking. Du er nødt til at af­bestille hele book­ingen og be­stille på ny.

Samme kode til flere væ­rel­ser?

Alle værelser, der bliver booket ved en be­stil­ling, får sam­me dør­kode.
Ønskes indi­vidu­elle dør­koder, send os venligst en email efter book­ingen er fore­taget på bbhotels@bbhotels.dk.

Er morgenmad inkluderet i værelsesprisen?

Pr. 01-01-2021 er morgen­maden ikke inklu­deret i værelses­prisen mere. Alle vores hoteller til­byder dog fortsat morgen­mads­buffet, som kun koster 40 kr. pr. person og kan til­købes via vores booking­system.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Så husk vi sidder klar ved 
telefonen døgnet rundt.

+45 7022 5530
envelopephone-handsetquestion-circle