English flagDanish flag

Hotelregler

Nedenfor er nævnt de hotelregler, der er gældende på BB-Hotels.
Se i øvrigt skiltning og informationer på de enkelte hoteller.

BETALINGS- OG AFBESTILLINGS REGLER

Betalingen skal foretages med det samme.

Er indbetalingen ikke modtaget inden 24 timer, slettes reservationen uden varsel.

Reservationer foretaget senere end kl. 12:00 dagen før overnatningsdagen er bindende og refunderes ikke, uanset om værelset benyttes eller ej.

Reservationer kan afbestilles via nedenstående link indtil kl. 12:00 dagen før den aktuelle overnatningsdag.

Indbetalte beløb refunderes fuldt ud, ved afbestilling via nedenstående formular og kun når afbestilling sker via bbhotels.dk.

Bemærk ved afbestilling er det hele reservationen der afbestilles.

ÆNDRING AF RESERVATIONER

Du har mulighed for at slette dele af din booking
i vores afbestillings formular.
 
Hvis du ønsker en anden dato eller et værelse,
skal du lave en ny booking.

Gå til afbestillingsformular

RØGFRIT HOTEL

Alle værelser og lokaler på hotellet er røgfri område.

Der opkræves et gebyr på 1.500- kr. hvis du på trods af dansk lovgivning, skiltning og advarsler alligevel ryger inden døre. 

Det er heller ikke tilladt, at ryge ud gennem vinduerne. 

Dette gælder desuden også e-cigaretter.

KÆLEDYR IKKE TILLADT

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr på nogen af BB-Hotels hoteller. 

Såfremt der alligevel medbringes kæledyr, vil der efterfølgende blive opkrævet et beløb på 1.500,- kr. til dækning af ekstra rengøring, idet hotellet er klassificeret som et allergifri hotel.

BRANDALARM

Det er ulovligt at aktivere eller løsne brandmelderne og det stopper ikke en igangværende alarm!
Du kan heller ikke stoppe brandvæsenet, når først alarmen er aktiveret.

Gæsten er ansvarlig for at brandlarmen ikke udløses i utide og uden grund og at der ikke begås ulovligt hærværk på brandmelder ved f.eks. at skrue disse løse eller tildække dem.

Hvis brandalarmen udløses, stiller brandvæsnet indenfor 5 min. og brandvæsnet kan ikke standses.
En falsk udrykning koster kr. 9.000,-  i følge vores prisliste og vil efterfølgende vil blive opkrævet hos gæsten.

Beløbet er til dækning af de gener en sådan alarm udløser. Hvis der efterfølgende også også skal tilkaldes tekniker for at atter at igangsætte anlægget vil dette blive faktureret ekstra ud over de kr. 9.000,- Det samme gælder såfremt det bliver nødvendigt, at gå brandvagt indtil anlægget igen er funktionsdygtigt.