English flagDanish flag
Du er her: BB-Hotel Rønne » Vandreferie på Bornholm

Vandreferie på Bornholm

Få skønne naturoplevelser på en dejlig vandreferie på klippeøen

Bestem selv Ferielængden

Du bestemmer selv, hvor lang din ferie skal være –  om det blot skal være en enkelt nat, 2 nætter, en hel uge eller også 2 uger.

Mere om tilbuddet »

Vælg mellem 13 Vandreture

Under dit ophold har du hver dag mulighed for at tilkøbe en selv-guidet vandretur ud af 13 for­skellige vandreruter til kun kr. 500 pr. person pr. tur.
Gå til vandreture »

Bestil dit ophold og vælg Ture

Du kan tilkøbe en eller flere vandreture under TILLÆG i bookingsystemet, når du bestiller dit ophold på BB‑Hotel Rønne.

Book dit ophold »
Vandretur på Bornholm

Book en vandretur til dit ophold på BB‑Hotel Rønne

kun
kr. 500
pr. vandretur
pr. person
Vandretur inklusive...
Transport hotel/vandre­rute tur/retur
Detaljeret tur­beskrivelse
Kort med op­levelser og se­værdig­heder
Frokost­madpakke inkl. vand
Aftensmad på anvist restau­rant
(ekskl. drikke­varer)
Guidet by­vandring i Rønnes gamle by­del på ankomst­dagen
Aftensmad på hotel­let på an­komst­dagen
Gå til Program »
  • Døndalen på Bornholm
  • Hammershus og Nordbornholm

Vandreture du kan vælge

Vælg mellem 13 forskellige vandreruter
Book Vandretur »
Under Tillæg, når du booker dit værelse
Vores selv-guidede vandreture kræver ikke tidligere erfaring, men du skal være i god fysisk form, da de fleste ture forgår i vanskeligt terræn med op- og nedstigninger – somme tider på småbitte vandrestier. Du skal kunne følge et kort og rutemarkeringer i naturen og være forberedt på forskellige vejrforhold.
Se vores anbefalede pakkeliste her »
kun
kr. 500
pr. vandretur
pr. person

Vandretur 1:

Sten­hugger­stien og Hammers­hus

Se Bornholms mest besøgte attrak­­tion Hammers­hus. Middel­­alder­­fæst­­ningen er Nord­­­europas største borg­­ruin belig­­gende på stejle klip­per 74 meter over havet.

Derefter oplever du en vandre­­tur på Hammer­­knudens "bagside" Sten­­hugger­­stien, som stræk­­ker sig fra Osand­­bugten i øst til Hammer­­havn i vest.

Du kommer til at gå på de stier, som sten­arbe­jderne i den born­­holmske granit­industri brugte frem til 1971 og se både spræk­ke­dale, slet­ter, klip­per, vand­løb, søer og selv­følgelig små og store sten­brud med impo­nerende lod­rette klippe­vægge.

Turen ca. 7 km lang i ud­fordrende terræn.
ca. 7 km
Turens længde
udfordrende
Sværhedsgrad

Vandretur 2:

Højlyngsstien

Etape 1

Højlyngsstien er en 67 km lang vandrerute tværs over Bornholm, som blev anlagt i 2020 for at byde på smukke naturoplevelser i Bornholms indland. Vandrestien strækker sig fra Hammerknuden i nord til Paradisbakkerne i øst og passerer mange af Bornholms største attraktioner, bl.a. Opalsøen, Hammershus, Rokkestenen i Almindingen, Rytterknægten, Ekkodalen og Bisonskoven – og kun en enkelt by, nemlig Olsker.
Højlyngsstien ETAPE 1 starter på Nordbornholm, hvor turen går fra Sandvigbugten til Rø Plantage.

På turen kommer du bl.a. forbi Opalsøen, Hammershus og sprækkedalen Ravnedalen. Inden turen går til Rutsker Højlyng, passerer du den eneste by, Olsker, på ruten.

Turen er ca. 20 km lang ofte i ud­fordrende terræn.
ca. 20 km
Turens længde
udfordrende
Sværhedsgrad

Vandretur 3:

Højlyngsstien

Etape 2

Højlyngsstien er en 67 km lang vandrerute tværs over Bornholm, som blev anlagt i 2020 for at byde på smukke naturoplevelser i Bornholms indland. Vandrestien strækker sig fra Hammerknuden i nord til Paradisbakkerne i øst og passerer mange af Bornholms største attraktioner, bl.a. Opalsøen, Hammershus, Rokkestenen i Almindingen, Rytterknægten, Ekkodalen og Bisonskoven – og kun en enkelt landsby, nemlig Olsker.
Højlyngsstien ETAPE 2 starter langs Borgedalssøen i Rø Plantage med de mange nåletræer, birketræer, bøgeskov, sprækkedale og klipper. Turen går videre til Danmarks femtestørste skov Almindingen forbi rokkestenen, gennem ruinen Lilleborg, forbi Bornholms højeste punkt Rytterknægten og videre til Ekkodalen. Turen ender i vådområdet Bastemose, som byder på både gangbro og fugletårn.

Turen er ca. 25 km lang i moderat-ud­fordrende terræn.
ca. 25 km
Turens længde
moderat-
udfordrende
Sværhedsgrad

Vandretur 4:

Højlyngsstien

Etape 3

Højlyngsstien er en 67 km lang vandrerute tværs over Bornholm, som blev anlagt i 2020 for at byde på smukke naturoplevelser i Bornholms indland. Vandrestien strækker sig fra Hammerknuden i nord til Paradisbakkerne i øst og passerer mange af Bornholms største attraktioner, bl.a. Opalsøen, Hammershus, Rokkestenen i Almindingen, Rytterknægten, Ekkodalen og Bisonskoven – og kun en enkelt landsby, nemlig Olsker.
Højlyngsstien ETAPE 3 starter i Almindingen, hvor du kan være heldig at se bisoner i Bisonskoven på vej til det alsidige fugleliv i vildtreservatet Ølene, som er en af Bornholms største moser på cirka 120 hektar.

Ruten fortsætter langs Øle Å gennem vildtvoksende skov og over våde enge hen til det smukke natur- og skovområde Paradisbakkerne, hvor turen ender.

Turen er ca. 19 km lang i ud­fordrende terræn.
ca. 19 km
Turens længde
udfordrende
Sværhedsgrad

Vandretur 5:

Bornholm rundt

Etape 1

Vandreturen "Bornholm rundt" ETAPE 1 starter i Hasle lyst­skov ved kul­­tippen med de tyde­lige spor efter kul­grav­ninger i 1940’erne – som minder om et måne­land­skab. I fisker­lejet Levka kan du se resterne af tysker­nes ubåds lytte­station fra 2. verdens­krig.

Fra Hasle by går turen videre langs kyst­stien forbi små fisker­lejer, klippe­hulen Jons Kapel og hen til Vang med de gamle granit­brud i Ringe­bak­kerne. Du fort­sæt­ter langs sten­stranden, forbi vand­faldet Pisse­bækken og videre gennem Slolts­lyngen hen til Ham­­mers­­hus borg­ruin.

Turen fort­sæt­ter rundt om Ham­mer­knuden forbi Sa­lo­mons kapel og Ham­mer­odde fyr og slutter i Sandvig.

Turen er ca. 22 km lang mest i ud­fordrende terræn.
ca. 22 km
Turens længde
udfordrende
Sværhedsgrad

Vandretur 6:

Bornholm rundt

Etape 2

Vandreturen "Bornholm rundt" ETAPE 2 starter i Sand­vig hen mod Allinge og Tejn Havn og fort­sætter langs klippe­kysten, hvor ter­rænet be­gynder at stige – indtil spræk­ke­dalen Døn­­dalen skærer sig igen­nem land­skabet med tæt, urørt skov og Dan­marks højeste vand­fald.

Derefter følger en af de måske smuk­keste stræk­ninger på Bornholm – fra de ikoniske klippe­forma­tioner Hellig­doms­klipperne til Gud­hjem. Går du ned af trap­perne ved Hellig­doms­klipperne, kan du også ud­forske Sorte Gryde, som er en 60 meter dyb grotte.

Fra de op til 20 meter høje Hellig­doms­klipper fort­sætter stien langs klippe­kanten og der­efter gen­nem et skov­land­skab forbi Salene Bugt hen til Dan­marks eneste bjerg­­by Gud­­hjem – med den stejle Brødde­gade og det specielle "Gud­hjem lys", når solen går ned bag klip­perne.

Turen er ca. 19 km lang mest i ud­fordrende terræn.
ca. 19 km
Turens længde
udfordrende
Sværhedsgrad

Vandretur 7:

Bornholm rundt

Etape 3

Vandreturen "Bornholm rundt" ETAPE 3 starter langs kyst­stien i Gud­­hjem, forbi Melsted og Saltune hen til Rand­­kløve Skår – en ca. 2 meter bred og 14 meter dyb revne i klipperne.

Turen fortsætter i et skov­område langs kysten med en flot udsigt over klip­perne 20 meter over havet, forbi det lille fisker­leje Ypnasted.

Fra Bølshavn går turen videre oppe langs med gaden, hvor du på vej til Listed pas­serer Hellig Kvinde, en bauta­sten fra jern­alderen om­givet af 16 mindre sten.

Den sidste del af stræk­ningen fører til Sva­neke gennem Nord­skoven og der­efter med flot udsigt over klippe­skær og åbent granit­landskab. Havne­byen Svaneke, med de mange bindings­værks­huse, blev i 2013 kåret til Dan­marks smuk­keste købstad.

Turen er ca. 18 km lang i mest moderat og til tider lidt ud­for­drende terræn.
ca. 18 km
Turens længde
moderat-
udfordrende
Sværhedsgrad

Vandretur 8:

Bornholm rundt

Etape 4

Vandreturen "Bornholm rundt" ETAPE 4 starter i Svaneke langs kysten, forbi Hulle­havn Strand hen imod det hyg­ge­lige fisker­leje Aars­dale på Øst­born­holm. Turen fort­sætter ad kyst­stien forbi skær­gårds­agtige klippe­for­ma­tioner på somme tider meget smalle stier.

På vej mod Nexø, Born­holms næst­største by, pas­serer du ad­skillige gamle skanser, som for­mentlig stam­mer fra Den nordiske Syv­års­krig og kom­mer forbi Sten­bruds­søen.

Fra Nexø fortsætter turen mod Balka Strand, som er et vildt­reser­vat og det bedste sted for fugle­kiggere – og en af Born­holms bedste bade­strande.

Turen ender i Snoge­bæk, som bl.a. byder på en ø-havn for enden af en 100 meter lang træ­bro.

Turen er ca. 16 km lang i moderat og for­holds­vist fladt terræn.
ca. 16 km
Turens længde
moderat
Sværhedsgrad

Vandretur 9:

Bornholm rundt

Etape 5

Vandreturen "Bornholm rundt" ETAPE 5 starter i Snogebæk og fort­sætter sydpå langs stranden og fyrre­træerne til Due­odde, en af Europas bedste sand­strande, som stræk­ker sig ca. 5 km på Born­holms syd­spids. Du pas­serer Due­odde Fyr midt i klit­terne, Nord­europas højeste fyr­tårn med sine 47 meter. Nær stranden er der også to gamle tyske bunkere med kanon­stillinger fra 2. verdens­krig.

Turen fort­sætter langs stranden og den kyst­nære nåle­skov indtil du når Øle Å og Sø­marken, hvor du går op til Sluse­gård Vand­mølle og rundt om militær­området Ragham­mer Skyde­terræn.

Derefter går turen videre langs stranden forbi Østre Sømark Havn "Bak­kerne" og Michelin-restau­ranten Kadeau, for at ende ved Boderne, et lille fisker­leje med små røde hytter ved både­havnen.

Turen er ca. 20 km lang, ter­rænet er fladt og mode­rat, men det kan være ud­for­drende at gå i det fine sand.
ca. 20 km
Turens længde
moderat
Sværhedsgrad

Vandretur 10:

Almindingen, Lilleborg og Ekkodalen

Vandreturen starter på Christians­høj i Almind­ingen, som med sine 6000 hektar er Dan­marks femte­største skov. Du går gen­nem den store varierede skov hen til borg­ruinen Lille­borg, en af de ældste kongelige middel­alder­borge i landet fra omkring 1150, opført på toppen af en klippe­knude og om­givet af den nu delvis ud­tørrede Borresø.

Turen fortsætter gennem skoven til Rytter­knægten, Born­holms højeste punkt med 162 meter over havet. Her blev granit­tårnet Konge­mindet opført i 1856 til minde om Frederik VII besøg i 1851. Fordi skoven voksede og ud­sigten for­svandt, blev udsigts­tårnet i 1899 for­længet med et stål­tårn. På toppen be­finder man sig 184 meter over havets over­flade.

Turen fort­sætter forbi ruinerne af Gamle­borg, kongens ældste borg på Born­holm, og videre gen­nem skoven hen til Ekko­dalen – en del af Born­holms længste sprække­dal på 12 km, med impo­nerende, stejle klippe­vægge. Det bedste ekko findes ved H.C. Ørsteds Kilde. Du kan teste ekkoet fx ved at spørge "Hvad drikker Møller?".
ca. 8 km
Turens længde
moderat
Sværhedsgrad

Vandretur 11:

Sømarken og det geo­grafiske knude­punkt

Vandreturen starter i Sømarken – et lang­strakt klit­land­skab med lidt grovere sand­strande på Syd­born­holm. I Østre Sømarken går turen forbi fisker­lejet Østre Sømark Havn "Bak­kerne", som er Born­holms mindste havn med erhvervs­fiskeri og en vand­dybde på kun 1 meter.

300 meter øst for havnen løber Øle Å ud i havet. Du følger åen lidt og går op til Sluse­gård Vand­mølle, der er fra be­gyn­del­sen af 1800-tallet. Vest for vand­møllen lig­ger Ørred­huset, som også er til­sluttet mølle­dammen.

Sydøst for Sluse­gård møder du det geo­grafiske knude­punkt, markeret ved en granit­blok i klit­terne: den 55. nordlige bredde­grad krydser den 15. østlige længd­egrad. Da den mellem­euro­pæiske tid be­regnes ud fra 15. østlige længde­grad, står solen hér højest, når klok­ken er 12 hhv. 13 om som­meren. Born­holm er der­med det eneste sted i Dan­mark, hvor uret stem­mer overens med solens gang. 

Turen er ca. 8 km lang i mode­rat terræn.
ca. 8 km
Turens længde
moderat
Sværhedsgrad

Vandretur 12:

Gudhjem og Stavehøl

Turen starter ved Østerlars Rundkirke fra middelalderen – Danmarks største rundkirke, som også regnes for at være den ældste af de 4 bornholmske rundkirker. For et symbolsk beløb kan du komme ind i kirken, hvis ikke der afholdes kirkelige handlinger.

Turen fortsætter langs Kobbe Å indtil vandet bliver kilet ind mellem en klippespalte og bliver til det brusende og skummende Stavehøl Vandfald, som løber ind i sprækkedalen Kobbeådalen

Du vandrer videre langs åen gennem dalen med den frodige vegetation og op til otte meter høje klippeskrænter, indtil du når landevejen lidt syd for Gudhjem, Dan­marks eneste bjerg­­by – med den stejle Brødde­gade og det specielle "Gud­hjem lys", når solen går ned bag klip­perne.

Turen er ca. 9 km lang i mode­rat terræn.
ca. 9 km
Turens længde
moderat
Sværhedsgrad

Vandretur 13:

Bølshavn og Svaneke

Vandreturen starter i det lille fisker­leje Bøls­havn. Kysten består af for­revne klippe­forma­tioner – du kom­mer også forbi en del af Born­holms gamle kyst­forsvar bl.a. en skanse ved havnen i Bøls­havn.

På vej til Listed, lige efter Gyldens Å ud­løber i Øster­søen, pas­serer du Hellig Kvinde, en bauta­sten fra jern­alderen om­givet af 16 mindre sten.

300 meter nord for Listed Havn i den forrevne klippe­kyst gem­mer sig Høl Strand, en bade­lagune med sand­strand. 300 meter øst for havnen løber Vase­bæk ud i havet.

Den sidste del af stræk­ningen fører til Svaneke gen­nem Nord­skoven og der­efter med flot udsigt over klippe­skær og åbent granit­landskab. Havne­byen Svaneke, med de mange bindings­værks­huse, blev i 2013 kåret til Dan­marks smuk­keste købstad.

Turen er ca. 6 km lang i mode­rat terræn.
ca. 6 km
Turens længde
moderat
Sværhedsgrad
Book Vandretur »
Under Tillæg, når du booker dit værelse

Pakkeliste til vandreferie

Her kan du se, hvad vi anbefaler, du tager med til en selv-guidet dagsvandretur.
Pakkeliste til Turen
Vandrestøvler, -sko eller -sandaler – alt efter vejr, terræn og præference
Vandre- eller fritids­bukser fx skalbukser
Jakke fx skaljakke
Langærmet trøje
T-shirt eller skjorte
Hue, kasket eller solhat
Rygsæk
Medicin (fx mod høfeber, hovedpine, vabler, myggespray)
Pose til skrald
Mobiltelefon
Måske også godt at have med
Siddeunderlag fx avis eller pude
Vandrestave
Kikkert
Kamera
Kompas
Lommelygte (til at udforske grotter)
Termokande
Solbriller og solcreme
Badetøj og håndklæde
Powerbank til mobiltelefon
Ekstra batterier
Førstehjælpssæt

Se programmet til en vandretur

Her kan du se programmet for en vandretur og  ankomstdagen.

Ankomstdag

Program for ankomstdagen

kl. 13:00 - 17:00
Ankomst til hotellet.
kl. 18:00 - 19:00
Guidet by­vandring i Rønnes gamle by­del.
kl. 19:00
Aftensmad på hotel­let på an­komst­­dagen.

DagsprogrAM

Vandretur på Bornholm

kl. 06:30 - 08:30
Morgenmad i hotel­lets kantine (husk at bestil­le sær­skilt). Ud­leve­ring af mad­pakke, vand, de­tal­jeret tur­beskri­velse og kort.
kl. 08:30 - 09:00
Transport fra hotellet til vandre­turens start­sted.
kl. 09:00 - 16:00
Vandring med detal­­jeret tur­­beskri­­velse og kort med op­­level­­ser på den an­viste rute. Frokost­­mad­­pakke nydes undervejs.
kl. 16:00 - 16:30
Transport retur til hotellet.
kl. 19:00
Spisning på anvist res­­tau­­rant. Spise­billet ud­leveres.

Gratis afbestilling*


Hvis du afbestiller inden kl. 12:00 dagen før ankomst, får du hele betalingen retur!

OBS: Gælder ikke ophold på BB-Hotel Rønne under Folkemødet.
mere om afbestilling

Rejsen til Bornholm

Rejsen til Bornholm

Det er nemt at rejse til Bornholm 

Du kan rejse til Born­­holm fx i fly med DAT, tage færgen fra Køge eller via Sverige i bil, tog eller bus (enten Born­holmer­bussen eller Kom­bardo Ex­pressen) til Ystad og sejle med færgen til Rønne.
envelopephone-handsetmap-markerscreensmileundoclockchevron-right-circle